วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2553

เรียนรู้การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล (Digital Signal Processing)


ตอนที่ 8

เรียนรู้การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล (Digital Signal Processing)
ตอน การประยุกต์ใช้งาน DSP
โดย
พีระพล ยุวภูษิตานนท์
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

บทสรุป

จากที่ ได้ยกตัวอย่างการใช้งานของ DSP มาทั้งหมดนั้น ก็คงพอจะทำให้ได้ทราบถึง แนวทางการประยุกต์ใช้งาน DSP ในงานด้านต่างๆ เช่น ทางการทหาร การแพทย์ บันเทิง หรือ การสื่อสารโทรคมนาคม และ อื่นๆ ความนิยมในการใช้ DSP ที่เพิ่มมากขึ้น ก็เนื่องมาจากการ ข้อได้เปรียบเมื่อเปรียบเทียบกับการสร้างวงจรด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือ ทฤษฎีการประมวลผลสัญญาณดิจิตอลที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยตัวของมันเอง มิใช่เพื่อเป็นการประมาณค่าการประมวลผลสัญญาณทางอนาลอก และนี่เป็นสิ่งที่ทำให้การประยุกต์ใช้งาน การประมวลผลสามารถทำได้ในรูปแบบที่หลากหลายและ มีประสิทธิภาพการประมวลผลที่สูงขึ้นเรื่อยๆ

ในบทความต่อๆไป จะเป็นการนำเสนอในรายละเอียดการประมวลผลสัญญาณในการใช้งานเฉพาะด้าน ซึ่งจะมีการจำลองผล (simulation) โดยใช้ โปรแกรม MATLAB® เพื่อให้เข้าใจถึงทฤษฎีระบบประมวลผลสัญญาณที่นำไปใช้งานได้จริง ผู้อ่านท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะประการใด ก็สามารถจะติดต่อผู้เขียนได้ที่ peerapol@mut.ac.th

ขอขอบคุณข้อมุลจาก http://www.eegrad.mut.ac.th/home/peerapol/article.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น