วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2553

การปรับแต่งภาพโดยควบคุมสี

Color Code : รหัสสี
– Pantone color codes : อุตสาหกรรมกราฟิกศิลป์
– Toyo color codes : ใช้กับงานพิมพ์
– Wratten number : สำหรับการผลิตแว่นกรองแสง

Tint Color : ระดับสีอ่อน
– วิธีการจำลองสีลงบนภาพถ่ายขาวดำ

Pseudo Color : สีเทียม
– การปรับมิติของภาพ 3 มิติโดยกำหนดสีให้มีลักษณะแตกต่างจาก
ความจริง

Posterization :โปสเตอร์ไรเซชัน
– การทำให้ภาพมีลักษณะคล้ายโปสเตอร์โดยให้มีการตัดของสีมาก
ขึ้นและแบนลง

Dithering : ดิเธอร์
– การกระจายจุดสีในส่วนที่ติดกันของสีที่ต่างกัน
– เพื่อให้ภาพกลมกลืนและนุ่มนวล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น