วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ประเภทของภาพถ่ายดาวเทียม IKONOS

ภาพถ่ายแบบ Orthorectified

Standard Ortho
ภาพถ่ายดาวเทียม IKONOS แบบ Standard Ortho
จัดเป็นภาพถ่ายระดับแรกของกลุ่มภาพ Orthorecitfied โดยภาพ Standard Ortho นั้นเป็นภาพถ่ายดาวเทียม IKONOS รุ่นใหม่ล่าสุด ที่เหมาะสำหรับโครงการผลิตแผนที่ที่มีงบประมาณจำกัด แต่ก็ยังคงต้องรักษาระดับความถูกต้องของแผนที่ไว้

ภาพ Standard Ortho มีความถูกต้องอยู่ในระดับมาตราส่วน 1:100,000 ของมาตรฐานความถูกต้องของแผนที่ซึ่งกำหนดขึ้นโดยประเทศสหรัฐอเมริกา (National Map Accuracy Standard: NMAS)

ภาพ Standard Ortho มีความถูกต้องในเชิงตำแหน่งสูงกว่าภาพในกลุ่ม Georectified นอกจากนี้ภาพ Standard Ortho สามารถจัดส่งถึงมือผู้ใช้ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วในราคาที่ย่อมเยากว่าภาพถ่ายดาวเทียมประเภทอื่นๆ ในกลุ่ม Orthorectified อีกด้วย

ความถูกต้องในเชิงตำแหน่ง CE90 – 50 เมตร; RMS – 25 เมตร,
ความถูกต้องที่มาตราส่วน 1:100,000 กำหนดโดย NMAS
ขนาดของจุดภาพ 1 เมตรในกรณีภาพสี และ 4 เมตรในกรณีภาพขาวดำ
การปรับแก้ ผ่านกระบวนการนี้
มุมเงยขณะถ่ายภาพ 60 – 90 องศา(ผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่า ต้องการภาพดาวเทียมที่มีมุมถ่ายในช่วง 72-90 องศา)
การต่อประสานภาพ ผ่านกระบวนการนี้
ค่าหมุดอ้างอิงในการปรับแก้พิกัด (RPC) ไม่ใช้ในการผลิตภาพ
จุดควบคุมภาคพื้นดิน (GCP) ไม่ใช้ในการผลิตภาพ
DEM ใช้ข้อมูล DEM ของโลก ที่เป็นมาตรฐาน
ซึ่งจัดทำโดยบริษัท Space Imaging ในการผลิตภาพ
ลักษณะงานที่เหมาะสม งานผลิตแผนที่ทั่วไป
การให้บริการ SISEA ให้บริการ

Reference
ภาพถ่ายดาวเทียม IKONOS แบบ Reference
เหมาะสำหรับการผลิตแผนที่ในระดับภูมิภาค ซึ่งต้องการภาพ Orthorectified ที่มีความถูกต้องอยู่ที่ระดับมาตรส่วน 1:50,000 เป็นต้นแบบในการผลิต ภาพ Reference ผ่านกระบวนการปรับแก้ความผิดพลาดของภาพเนื่องจากความสูงของภูมิประเทศ และได้ผ่านกระบวนการต่อประสานภาพแล้ว (Mosaic) มีความถูกต้องอย่างน้อยที่สุด 25 เมตร ตามมาตรฐาน CE 90ความถูกต้องในเชิงตำแหน่ง CE90 – 25.4 เมตร; RMS – 11.8 เมตร,ความถูกต้องที่มาตราส่วน 1:50,000 กำหนดโดยNMAS ขนาดของจุดภาพ 1 เมตรในกรณีภาพสี และ 4 เมตรในกรณีภาพขาวดำ การปรับแก้ ผ่านกระบวนการนี้ มุมเงยขณะถ่ายภาพ 60 – 90 องศา(ผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่า ต้องการภาพดาวเทียมที่มีมุมถ่ายในช่วง 72-90 องศา) การต่อประสานภาพ ภาพ Reference ผ่านกระบวนการนี้ ค่าหมุดอ้างอิงในการปรับแก้พิกัด (RPC) ไม่ใช้ในการผลิตภาพ จุดควบคุมภาคพื้นดิน (GCP) ไม่ใช้ในการผลิตภาพ DEM ใช้ในการผลิตภาพ
ลักษณะงานที่เหมาะสม งานผลิตแผนที่มาตราส่วนใหญ่ในระดับภูมิภาค และงานประยุกต์ทั่วไปเกี่ยวกับระบบ GIS
การให้บริการ SISEA ให้บริการ

Proภาพถ่ายดาวเทียม IKONOS แบบ Pro
เหมาะสำหรับลักษณะงานที่ต้องการภาพดาวเทียมที่มีรายละเอียดสูงและมีความถูกต้องอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากการสร้างจุดควบคุมภาคพื้นดินนั้น มีค่าใช้จ่ายสูงและทำได้ยากดังนั้นในการผลิตภาพ Orthorectified ที่มีความถูกต้องระดับ Pro จึงมิได้ใช้จุดควบคุมภาคพื้นดิน ภาพ Pro จึงถือว่าเป็นภาพ Orthorectified ที่มีความถูกต้องมากที่สุด โดยที่ไม่ได้อาศัยจุดควบคุมภาคพื้นดินในกระบวนการผลิตภาพ ภาพ Pro มีความถูกต้องในระดับมาตราส่วน 1:12,000 ตามมาตรฐาน NMAS และมีระดับความถูกต้องอยู่ที่ 10 เมตรตามมาตรฐาน CE 90 การบันทึกภาพ Geo กระทำที่มุมเงย 66-90 องศา ซึ่งเป็นสูงกว่าการบันทึกภาพดาวเทียมประเภทอื่นๆ ดังนั้นผู้ใช้จึงมั่นใจได้ว่าภาพ Pro มีความถูกต้องในเชิงตำแหน่งเพิ่มขึ้นมากกว่าผลิตภัณฑ์ภาพ Orthorectified อื่นๆ ที่ไม่ได้ใช้จุดควบคุมภาคพื้นดิน ดังที่ได้กล่าวข้างต้น

ความถูกต้องในเชิงตำแหน่ง CE90 – 10.2 เมตร; RMS – 4.8 เมตร,
ความถูกต้องที่มาตราส่วน 1:12,000 กำหนดโดยNMAS
ขนาดของจุดภาพ 1 เมตรในกรณีภาพสี และ 4 เมตรในกรณีภาพขาวดำ
การปรับแก้ ผ่านกระบวนการนี้
มุมเงยขณะถ่ายภาพ 66 – 90 องศา
การต่อประสานภาพ ใช้ในการผลิตภาพ
ค่าหมุดอ้างอิงในการปรับแก้พิกัด (RPC) ไม่ใช้ในการผลิตภาพ
จุดควบคุมภาคพื้นดิน (GCP) ไม่ใช้ในการผลิตภาพ
DEM ใช้ในการผลิตภาพ ลักษณะงานที่เหมาะสม งานวางแผนด้านการขนส่ง วางแผนระบบสาธารณูปโภค และงานวางแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจต่างๆ
การให้บริการ SISEA ให้บริการ

Precisionภาพถ่ายดาวเทียม IKONOS แบบ Precision
เหมาะสำหรับงานด้านการวางผังเมืองขนาดใหญ่และการวางผังภาค ซึ่งต้องการข้อมูลที่มีความถูกต้องในระดับมาตราส่วน 1:4,800 ตามมาตรฐาน NMAS ในการเก็บข้อมูลภาพ Precision กล้องที่ติดอยู่กับอากาศยานจะบันทึกภาพด้วยมุมที่ค่อนข้างสูง นั่นคือ 72-90 องศา ประกอบกับการใช้จุดควบคุมภาพบนพื้นดิน และ แบบจำลองแสดงความสูงของภูมิประเทศเชิงเลขที่มีคุณภาพสูง เพื่อให้มั่นใจว่าภาพ Precision มีความถูกต้องในเชิงตำแหน่งสูง

ความถูกต้องในเชิงตำแหน่ง CE90 – 4.1 เมตร; RMS – 1.9 เมตร,
ความถูกต้องที่มาตราส่วน 1:4,800 กำหนดโดย NMAS
ขนาดของจุดภาพ 1 เมตรในกรณีภาพสี และ 4 เมตรในกรณีภาพขาวดำ
การปรับแก้ ผ่านกระบวนการนี้
มุมเงยขณะถ่ายภาพ 72 – 90 องศา
การต่อประสานภาพ ผ่านกระบวนการนี้
ค่าหมุดอ้างอิงในการปรับแก้พิกัด (RPC) ไม่ใช้ในการผลิตภาพ
จุดควบคุมภาคพื้นดิน (GCP) ใช้ในการผลิตภาพ
DEM ใช้ในการผลิตภาพ
ลักษณะงานที่เหมาะสม งานวางผังเมืองซึ่งต้องอาศัยภาพดาวเทียมที่มีความถูกต้องทางตำแหน่งสูง
การให้บริการ SISEA ให้บริการ

(โปรดติดตามตอนต่อไป)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น