วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

นัยอันล้ำลึกของคำว่า "ขอบคุณ" โดย ท่าน ว.วชิรเมธี

ขอบคุณ...ความไม่รู้ ที่ทำให้รู้วิธีลุกขึ้นสู้
ขอบคุณ...ความยากจน ที่ทำให้เป็นคนมุมานะ
ขอบคุณ...ความล้มเหลว ที่ทำให้เกิดความเชี่ยวชาญ

ขอบคุณ...ความผิดพลาด ที่ทำให้ฉลาดยิ่งกว่าเดิม
ขอบคุณ...ความริษยา ที่ทำให้กล้าสร้างสรรค์สิ่งใหม่
ขอบคุณ...คำวิพากษ์วิจารณ์ ที่ทำให้ผลิบานอย่างไร้ข้อตำหนิ

ขอบคุณ...ความไม่รู้ ที่ทำให้รู้จักครูที่ชื่อประสบการณ์
ขอบคุณ...ความผิดหวัง ที่ทำให้ตั้งสติเพื่อลุกขึ้นมาใหม่
ขอบคุณ...ศัตรูที่แกร่งกล้า ที่ทำให้รู้ว่าเรายังไม่ใช่มืออาชีพ

ขอบคุณ...มหกรรมคอรัปชั่น ที่ทำให้เราอยากสร้างสรรค์การเมืองใหม่
ขอบคุณ...ความป่วยไข้ ที่ทำให้เราตั้งใจดูแลสุขภาพ
ขอบคุณ...ความทุกข์ที่ ทำให้เรารู้ว่าความสุขมีค่าแค่ไหน

ขอบคุณ...ความพลัดพราก ที่ทำให้เราสละจากความยึดมั่น ถือมั่น
ขอบคุณ...เพลิงกิเลส ที่ทำให้เรามีเหตุอยากถึงพระนิพพาน

ขอบคุณ...ความตาย ที่ทำให้ฉากสุดท้ายของชีวิตสมบูรณ์แบบเจริญพร

ว วชิรเมธี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น