วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

Longdo Map


• พื้นที่ที่แสดงในเว็บนั้นเป็นพื้นที่ใดในโลก
เว็บไซต์ http://map.longdo.com เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับแผนที่ ของประเทศไทยทั้งหมด ซึ่งแสดงข้อมูลพื้นฐาน เช่น เขตการปกครอง เส้นทางการเดินทาง รถไฟ ถนน ประชากร สถานที่ต่างๆ รวมถึงเส้นทางเดินทางรถไฟฟ้าในอนาคต เหมือนกับเว็บไซต์แผนที่อื่นๆ แต่มีจุดเด่นในการแสดงแผ่นที่การจราจร โดยแสดงภาพดูสภาพการจราจร จากกล้องวงจรปิดแบบสดๆ ซึ่งในส่วนนี้ จะมีในบริเวณกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล และในบางจังหวัด

• แผนที่ที่แสดงในเว็บนั้น แสดงข้อมูลอะไร มีประโยชน์อย่างไร
แผนที่ที่แสดงใน http://map.longdo.com แสดงข้อมูลพื้นฐานของแผนที่ และถือได้ว่าเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการข้อมูลแผนที่ที่ทันสมัย และทันต่อเหตุการณ์ เพราะนอกเหนือจากการใช้งานต่างๆ เช่น การดูแผนที่, การค้นหาสถานที่ รวมถึงผู้ใช้งานสามารถป้อนสถานที่ใหม่ๆ ในหน้า Longdo Map (http://map.longdo.com/) นี้แล้ว ตัวซอฟต์แวร์ Longdo Map ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ เฉพาะทางตามความต้องการของลูกค้าได้ เช่น ในงานให้บริการข้อมูลต่อลูกค้า, งานด้านแผนที่และ GIS, งานด้านจราจรและการขนส่ง, งานด้านสาธารณสุข และอื่นๆ
นอกจากนี้สามารถบอกได้อีกด้วยว่า บริเวณดังกล่าวมีสภาพการจราจรแบบได้ หรือบริเวณไหนที่มีการก่อสร้างถนนเกิดขึ้น ในการใช้งานนั้นสามารถหมุนภาพได้รอบ360 องศา และซึ่งสามารถดูภาพถ่ายดาวเทียม หรือดูแบบ hybrid ได้ในเวลาเดียวกันจากฐานข้อมูล ของ Google Map API. แสดงตำแหน่งปัจจุบันอยู่บนแผนที่ด้วย
ประโยชน์ของ http://map.longdo.com ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น คือ นอกเหนือจากการใช้งานต่างๆ เช่น การดูแผนที่, การค้นหาสถานที่ รวมถึงการป้อนสถานที่ใหม่ๆ ผู้ใช้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ เฉพาะทางตามความต้องการของลูกค้าได้ เช่น ในงานให้บริการข้อมูลต่อลูกค้า, งานด้านแผนที่และ GIS, งานด้านจราจรและการขนส่ง สามารถวางโครงสร้างและบริหารความสามารถในการขนส่งให้ดีขึ้น, งานด้านสาธารณสุข และอื่นๆ
• แผนที่ที่ออกแบบในเว็บนั้นสวยงามหรือไม่ สื่อส่ารกับผู้ใช้ข้อมูลมากน้อยอย่างไร
แผนที่ที่ออกแบบในเวปมีความสวยงาม และน่าสนใจ บวกกับความทันสมัย และข้อมูลที่มีการ
อัพเดตอยู่สม่ำเสมอ ทำให้เป็นที่ยอมรับแก่ผู้ใช้งาน เนื่องจากการใช้งานที่ง่ายไม่สลับซับซ้อน ไม่ต้องติดมีความพิเศษที่ใช้ได้จากอินเทอร์เน็ตและไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมอะไรพิเศษเพิ่มเติม และเพราะว่าเป็นแผนที่บนอินเทอร์เน็ตจึงทำให้ความสามารถของแผนที่ Longdo ขยายต่อได้เรื่อยๆแล้วแต่ idea ที่มี สามารถสื่อสารกับผู้ใช้งานได้อย่างชัดเจนและตรงตามเป้าหมาย

• นิสิตคิดว่าถ้าต้องการเริ่มสร้างเว็บไซต์ที่มีแผนที่ ควรเริ่มต้นอย่างไร
ขั้นตอนที่ 1 เริ่มต้นจากการวางเป้าหมายและจุดประสงค์ก่อนว่าเว็บไซต์ที่ต้องการสร้างนั้น
ต้องการนำเสนอแผนที่ที่มีลักษณะอย่างไร มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรเช่น แบบภาพถ่ายดาวเทียม แบบภูมิประเทศ หรือแบบ Hybrid เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 2 ค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างเว็บไซต์ที่มีแผนที่ เช่น การศึกษาข้อมูลทั่วไปของแผนที่ และเมื่อได้ข้อมูลได้จะต้องวางแผนแล้วว่าจะนำมาทำอย่างไร ควรเลือกใช้เครื่องมือ ภาษา หรือโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์ อะไรจึงจะเหมาะสม และถ้าอยากทำเว็บบอร์ด อาจเลือกเครื่องมือ php + mySQL หรือจะใช้แบบสำเร็จรูปอย่าง phpBB ถ้าจะทำหน้าที่มี content อัพเดทบ่อยๆ มีหมวดหมู่ชัดเจน อาจใช้ CMS และต้องหาข้อมูลอ้างอิงจากที่ไหน จึงจะมีความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้เองผู้จัดทำจะต้องมีรูปแบบในการนำเสนอเพื่อให้เป็นที่สนใจ แก่ผู้ใช้งาน คือ มีความเป็นเอกลักษณ์ มีจุดเด่นในการนำเสนอที่ไม่เหมือนใคร และมีการอัพเดตข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ควรมีความรู้พื้นฐาน เช่น ความรู้เกี่ยวกับ http, www และที่สำคัญ ภาษา html หลังจากนั้นจึงเริ่มลงมือทำเว็บไซต์

http://map.longdo.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น