วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

เริ่มต้นใช้งาน Google Map

ก่อนที่เราจะสามารถนำ Google Map มาใช้งานบนเว็บไชต์ของเรานั้น สิ่งแรกที่จะต้องทำก็คือ การลงทะเบียนเป็นสมาชิกของ Google เสียก่อน และทำการ Sign up เพื่อเข้าสู่ส่วนที่เป็น Google Map API เพื่อทำการของหมายเลขที่เราเรียกว่า Google Map API Key เป็นหมายเลขที่ถูกสร้างเพื่อให้เป็นหมายเลขเฉพาะของแต่ละเว็ปไซต์ที่จะของ เรียกใช้งาน API Map ของ Google โดยมีขั้นตอนดังนี้

• เข้าสู่หน้า Google Map API ที่ http://www.google.com/apis/maps/ และเลือก Sign up for a Google Maps API key เมื่อเข้าสู่หน้า Signup ก่อนจะพบกับข้อความเงื่อนไขในการใช้งานต่าง ๆ โดยสรุปกล่าวคือ เราสามารถใช้งาน Google Map ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่มีข้อกำหนดในเรื่องของจำนวนการเรียกใช้งานต่อวัน, ห้ามไม่ให้มีการขโมยรูปภาพใด ๆ ที่อยู่ใน Google Map ไป, ห้ามเปลี่ยนแปลงแก้ไขโลโก้ของ Google ใน Map, และห้ามนำ Map ไปใช้ในเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายต่าง ๆ (รายละเอียดสามารถศึกษาได้จากหน้าเว็บ หรือ ในการสร้าง Google MAP API Key นั้น สามารถสร้างได้ไม่จำกัดจำนวนต่อหนึ่ง Account แต่การสร้าง Key จะถูกสร้างโดยจำแนกออกเป็นแต่ละโดเมนเนม นั้นคือ หากเรามี website 2 ที่ที่ต้องการใช้ Google Map เช่น http://www.sample1.com และ http://www.sample2.com กรณีเช่นนี้ เราจะต้องสร้าง Google Map API Key จำนวน 2 ชุด

• วิธีการสร้าง Google Map API Key ก็คือให้เลือนหน้าจอลงไปด้านล่างของหน้าเว็ป จะเห็นช่องให้ป้อนชื่อเว็ปไซต์ของเราที่ต้องการจะนำ Google Map ไปใช้งาน

1. เลือก I Have read and agree with the terms and conditions
2. ป้อนชื่อเว็ปไซต์ที่ต้องการสร้าง Google Map API Key
3. กดปุ่ม Generate API Key

กรณีที่เรายังไม่ได้ Login เข้าสู่เว็ปไซต์ของ Google จะปรากฎหน้าเว็ป Login ของ Google ขึ้นมา ให้ทำการ Login ด้วย Account ของเราที่มีอยู่แล้ว หรือหากยังไม่เคยมี Account ของ Google เมื่อทำการ Login เรียบร้อย ท่านจะได้ Googel Map API Key ที่สามารถนำไปใช้งานในชื่อเว็บไซต์ที่ท่านระบุไว้ โดย Google เองได้มีการสร้างตัวอย่าง Code ของการนำ Google Map ไปใช้งานกับเว็บของเราไว้ในด้วยในด้านล่างของหน้าเว็บ เราสามารถทำการ copy ตัวอย่าง code ที่ google สร้างไว้ให้ไปใช้งานได้ทันที


• การทดสอบนำ Google Map มาแปะไว้บนเว็บ

ขั้นตอนนี้เราจะต้องมีการติดตั้ง Web Server ลงในเครื่องให้เป็นที่เรียบร้อยก่อน โดยที่เราสามารถจะใช้ IIS ที่ติดมากับ Windows หรือ จะใช้ AppServ ที่เป็น web server apache หรือหากว่าใครไม่ต้องการยุ่งยากก็สามารถที่จะใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า InstantRails ในการที่จะ run Web Server แบบง่าย ๆ ก็ได้ ในที่นี้ผู้เขียนได้ใช้งาน AppServ เป็น Web Server ท่านสามารถหาบทความเกี่ยวกับการติดตั้ง AppServ ได้จากhttp://www.appservnetwork.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=4
1. ทำการ copy code ตัวอย่างที่ Google สร้างให้ไป save เก็บไว้ที่ root ของ web server ในชื่อไฟล์ index.htm
2. เมื่อเรียกเปิดหน้าเว็ปโดย Internet Browser ตัว Map ที่แสดงผลออกมาจะเป็นแผนที่ของประเทศสหรัฐอเมริกา ตามตำแหน่ง ละติจูด และ ลองจิจูด ที่กำหนดไว้ใน code ที่เรียกใช้งาน API ซึ่งเราสามารถปรับเปลี่ยนหรือระบุให้แผนที่แสดงผลในพื้นที่ที่เราต้องการได้

--------------------------------------------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น