วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2553

การจัดภาพภายใน (Interior orientation )

การจัดภาพภายใน (Interior orientation ) เป็นการจัดวางข้อมูลภาพให้มีความสัมพันธ์กันในทิศทางแนวบิน เหมือนอยู่ในสภาวะเดียวกันกับเครื่องบินขณะบินถ่ายภาพ โดยใช้ข้อมูลกล้องถ่ายภาพ(Camera Calibration) ได้แก่ ค่าความยาวโฟกัส (focal length) ค่าพิกัดของจุดดัชนีขอบภาพ (fiducial marks) และค่าพิกัดจุดมุขยสำคัญ (principal point) โดยผู้ปฏิบัติจะเป็นคนหมายตำแหน่งจุดดัชนีขอบภาพแล้วทำการตรวจสอบความคลาดเคลื่อนในการวางตำแหน่งกับข้อมูลที่ได้ป้อนไว้ว่าอยู่ในเกณท์ที่กำหนดหรือไม่
การวัดค่าการวางตัวภายในของจุดดัชนี(Interior orientation)ซึ่งต้องมีการเปลี่ยนทิศทางการวางตัวของแนว X Y ของภาพตามเอกสารของการวัดสอบค่ากล้องก่อนทำการวัดจุดดัชนี และทำการวัดจุดดัชนีให้ครบทั้ง 8 จุด ทั้งสามภาพแล้วทำการตรวจค่า RMSE(Root Mean Square Error)โดยอย่าให้เกิน 10 ไมคอน ถ้าเกินต้องทำการปรับแก้จุดดัชนีที่ได้ทำการวัดไปให้ดีขึ้น ในปัจจุบันนี้กล้องถ่ายรูปทางอากาศจะมีเครื่องหมายดัชนี (Fiducial marks) 8 ตำแหน่ง(Fours of mid-side frames and fours of corner frames) และความยาวโฟกัสที่ผ่านการสอบเทียบ(Calibration focal length) บอกให้ผู้ใช้ทราบการลงตำแหน่งพิกัด (Registration) ของเครื่องหมายดัชนี4 หรือ 8 ตำแหน่ง พร้อมกับนำพิกัดที่ผ่านการสอบเทียบของตำแหน่งเครื่องหมายดัชนีมาแปลงเป็นค่าพิกัด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น